Artykuł 68/10

Michał T. Wilczek
Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich
Obowiązkowe i nieobowiązkowe warunki stawiane mieszkaniu występują w budownictwie mieszkaniowym każdego kraju, jak również są opracowywane przez różne specjalistyczne organizacje międzynarodowe. W artykule przedstawiono regulacje kształtujące wybrane elemen-ty standardu mieszkaniowego funkcjonujące w niektórych krajach europejskich oraz o charakte-rze międzynarodowym. Omówiono regulacje dotyczące wielkości i składu mieszkania, typu za-budowy mieszkaniowej, otoczenia i sieci towarzyszących mieszkaniu, określające warunki biologiczne i fizyczne mieszkania oraz kształtujące stan techniczny nowobudowanych budynków mieszkalnych.
Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe, budownictwo mieszkaniowe, Europa

Determinants of the Newly Built Dwellings Standards in Chosen  European Countries
Obligatory and not obligatory conditions imposing dwellings are present in house building in all countries and also worked out by various specialist international organizations. The article shows regulations, which form chosen elements of dwellings standards in some European countries, as well as those of international character. The regulations, concerning size and composition of dwelling, type of building of dwelling-houses, surroundings and networks which accompany dwelling, as well as qualifying biological and physical conditions of dwelling and modeling tech-nical condition of newly built living quarters are also described.
Keywords: housing conditions, housing construction, Europe

Cytowanie (APA): Wilczek, M.T. (2009). Determinanty standardu nowobudowanych mieszkań w wybranych krajach europejskich. Świat Nieruchomości, (2(68)), 68-77.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support