Artykuł 68/03

Jarosław Plichta
Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości
Rynek nieruchomości jest w Polsce w fazie rozwojowej. Procesy, które się na nim  dokonują wymagają opisów i analiz, które pomogą zarówno podmiotom na nim działającym, jak i wszystkim zainteresowanym na zrozumienie mechanizmów i czynników je kształtujących. Dobrym sposobem na zrozumienie różnych procesów rynkowych jest sięgnięcie do koncepcji dających podstawy teoretyczne do badań empirycznych. Nowa ekonomia instytucjonalna i wchodząca w jej skład teoria kosztów transakcyjnych pozwala uzupełnić niedostatki neoklasycznej ekonomii o nowe, ciekawy spojrzenie na procesy rynkowe. Dotyczy to również rynku nieruchomości, który może być analizowany z punktu widzenia tej teorii. Na przykładzie relacji nabywca – pośrednik zaprezentowano wybrane aspekty, które można analizować z punktu widzenia świata kontraktów stanowiących podstawę teorii kosztów transakcyjnych.
Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, rynek nieruchomości, ekonomia instytucjonalna

Transaction Costs in Real Estate Market – Basic Issues
The market of the property is in the developmental phase in Poland. Processes which are taking place on it require descriptions and analyses which will help for subjects on it acting as well as interested for all to understanding mechanisms and factors shaping them. Referring to conceptions giving theoretical bases is with the good way to understand different market processes to empirical examinations. New institutional economics and the theory fitting into her composition of transaction costs permit to supplement of neoclassical economics for new, onlooker looking at market processes. It also concerns seeing the market of the fixed property which can be analysed immediately for this theory. On the example of the relation purchaser - intermediary chosen aspects which it is possible to analyse were presented from a point of view of world of contracts being fundamental to the theory of transaction costs.
Keywords: transaction costs, property market, institutional economics

Cytowanie (APA): Plichta, J. (2009). Koszty transakcyjne na rynku nieruchomości – zarys problemu. Świat Nieruchomości, (2(68)), 20-25.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support