Artykuł 103/05

Adam Nalepka
Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi przez właścicieli często nie daje zadawalających efektów rzeczowych jak i finansowych. Skłania to ich do poszukiwania wyspecjalizowanych firm, którym mogliby przekazać sprawy zarządzania swoimi nieruchomościami. Takie postępowanie właścicieli tworzy popyt na usługi zarządzania nieruchomościami i jest przyczyną powstawania i rozwoju wyspecjalizowanych firm, które generowałyby podaż takich usług.  Właściciele nieruchomości i firmy zarządzające stanowią podstawowe elementy rynku usług zarządzania nieruchomościami. Bardziej wnikliwa analiza tego zjawiska prowadzi do wskazania trzeciego, ważnego elementu tego rynku, a mianowicie przedsiębiorstw oferujących firmom zarządzającym usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Na polskim rynku, jak się wydaje, ciągle brakuje firm, które mogłyby na zlecenie właścicieli efektywnie i kompleksowo zarządzać ich nieruchomościami. Brakuje też przedsiębiorstw zdolnych dostarczać odpowiednie usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Wynika stąd stwierdzenie, że zarządzanie nieruchomościami, jako złożony proces, jest atrakcyjnym obszarem dla przedsiębiorczości. Podstawowy cel badawczy, zrealizowany w opracowaniu to określenie zakresu podmiotowego, przedmiotowego i funkcjonalnego rynku usług zarządzania nieruchomościami.  
Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami; rynek usług zarządzania nieruchomościami; rynek usług wspomagających zarządzanie nieruchomościami

Structural Analysis of Property Management Services Market
Commercial property management by owners often does not bring satisfactory results, either real or financial ones. This prompts them to look for specialised companies that they could outsource the management of their property to. The rising demand for property management services generates a demand for property management services and is the reason behind emergence and development of specialised companies which would provide supply of such services. Real estate owners and management companies are the essential elements of the property management services market. A more thorough analysis of this phenomenon leads to the identification of a third, important element of this market, namely enterprises that offer support services to property management companies. On the Polish market, it seems that there is still a shortage of companies that could manage their properties efficiently and comprehensively under commission by owners. There is also a shortage of enterprises able to provide appropriate services supporting property management. This results in the undersupply of companies providing professional property service, thus property management is still an attractive area for entrepreneurship. The basic research goal, implemented in the study, is to define the subjective, objective and functional scope of the property management services market.
Keywords: property management; property management services market; market of  services supporting property management

JEL Classification: L32, L85, O18

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Nalepka, A. (2018). Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami. Świat Nieruchomości, (1(103)), 37-42.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.05

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support